Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.06.2015]

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА: ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА „ИХТИМАН” ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, и се повишава пригодността за заетост на лицата чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

Програмата се реализира на територията на Република България, като с предимство са региони с равнище на безработица над средното за страната за предходната година.

В Програмата могат да се включат:

- работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

- работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съвета по сътрудничество към ДБТ Ихтиман по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенция по заетостта www.az.government.bg

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места от 08.06.2015 г. до 14.06.2015 г./в работното време на ДБТ Ихтиман/.

Дирекция „Бюро по труда" Ихтиман

за брой лица - 6

финансови средства - 23394,00 лева

адреси и телефони на ДБТ: ул. "Цар Освободител" №120, ст.5 тел:0724/85476

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ