Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.06.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2015 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованото население, че на 26.06.2015 г. на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман ще бъде допълнена Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2015 г., както следва:

1. Ще бъде допълнена т.2 на глава трета на Програмата със следните общински имоти:

- 052466 и 093392 в землището на с. Живково;

- 040029 в землището на с. Борика;

- 033023 в землището на с. Белица;

- 063012, 063017 и 063030 в землището на гр. Ихтиман;

- 019003 в землището на с. Белица;

- 000087 в землището на с. Венковец.

Документите към преписките са достъпни в интернет портала на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ