Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.04.2015]

НЕКА ЗАСАДИМ ДРЪВЧЕ !

На 20.04.2015 г. по идея на Местната комисия за борба с противообществените прояви – Община Ихтиман, децата, с които работят обществени възпитатели към комисията се включиха в „Зелената инициатива” на Община Ихтиман.

Това е една хубава инициатива на Общината, в която и комисията реши да се включи – и ние живеем в този град и не бива да бъдем безразлични към това, което се случва в него. Още повече, че това е добър пример за поощряването на един „по-зелен начин на живот” от всички.

Изхождайки от „Конвенцията на ООН за правата на детето”, в който е заложено, че детето трябва да бъде напълно подготвено за самостоятелен живот в обществото и да бъде възпитавано в духа на идеалите, провъзгласени в Устава на ООН, МКБППМН Ихтиман със съдействието на обществените възпитатели и с г-жа Стефка Караиванова – главен специалист „Благоустройство и озеленяване” в Община Ихтиман организираха децата, които доброволно се включиха в инициативата и с голямо желание засадиха първото дърво в живота си, което бе невероятно преживяване за тях.

Насочвайки децата към труд, обграждайки ги с внимание и грижа, споделяйки и „заразявайки” ги с добри практики, Местната комисия се стреми да превърне в традиция тази инициатива за подобряването на околната среда и създаването на по-добри условия за живот на самите деца и населението на общината.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ