Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.04.2015]

ОИЦ-СОФИЯ РАЗЯСНИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Възможностите за финансиране на детски градини и училища със средства по новите оперативни програми представи екип на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) на информационна среща в Ихтиман. Тя се проведе на 31 март в залата на Историческия музей в града. В нея взеха участие директори на учебни заведения от региона, общински служители и граждани.

Какви са мерките за социални дейности, заложени в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, младежката заетост, възможности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, бяха основните акценти в информационната среща. Екипът на ОИЦ-София акцентира върху предвижданата възможност за електронно кандидатстване и отчитане на проектите, което трябва да стане факт най-късно до края на 2016 г.

В края на срещата бе представена Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, част от която е и ОИЦ-София.

Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ