Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.04.2015]

ТРУДОВА БОРСА

На 01.04.2015 г. от 10,00 часа в Читалище „Слънце 1879”, гр. Ихтиман се проведе обща трудова борса. През календарната година Агенцията ще проведе 69 общи трудови борси и 38 специализирани.

Основната цел на трудовата борса е осъществяване на контакт и обмяна на информация между търсещите работа лица и работодатели, с цел подпомагане на трудовата реализация на безработните лица и улесняване на директния подбор на кадри от страна на работодателите.

Борсата откри г-жа Светлана Колева – директор на ДБТ Ихтиман. На борсата присъства г-н Георги Илиев, зам.-кмет на Община Ихтиман, който приветства присъстващите.

В трудовата борса взеха участие 10 работодатели, които обявиха 80 свободни работни места в банкова сфера, счетоводни услуги, преработваща промишленост, отбрана и сигурност.

Трудовата борса бе посетена от 147 търсещи работа лица.

В деня на провеждане на борсата беше постигната договореност заемането на обявените работни места да бъде извършено след последващ подбор от работодателите.

ДБТ Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ