Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.04.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

„МБАЛ Ихтиман” ЕООД съобщава, че с Решение №2 от 23.03.2015 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Ихтиман” ЕООД 2015 г.”

Решението и обявлението за процедурата са публикувани в регистъра на обществените поръчки на АОП, под уникален номер 00639-2015-0001 от 26.03.2015 г. и в сайта на болницата, http://www.mbalihtiman.com/obstestweni.html където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

"МБАЛ ИХТИМАН" ЕООД

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ