Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.03.2015]

В ОБЩИНА ИХТИМАН ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”

Във връзка със стартиране на проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001 – 2.2015.001 „Нови алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Община Ихтиман обявява кандидатстване по документи на желаещи да се включат по проекта кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти.

Допустими целеви групи

- Хора с увреждания или невъзможност за самообслужване

- Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

- Семейства на деца, с увреждания

- Самотно живеещи тежко болни лица

Подаването на заявления е в рамките на 10 работни дни. Кампанията стартира от 27.03.2015 г. и приключва на 09.04.2015 г.

Заявления за кандидатстване се получават в Община Ихтиман, II етаж, стая №10.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ