Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.03.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление на основание чл.101г., ал.4 от ЗОП във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ежедневна доставка на закуски за децата от подготвителните групи и на учениците от І до IV клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ихтиман”

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ