Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.03.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ

Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за заетост“ по ОП „РЧР“ и реализирани икономии на финансови средства, Дирекция "Бюро по труда" – гр. Ихтиман стартира прием на заявки за разкриване на работни места от работодатели от реалния сектор за периода 13.03.2015 г. до 20.03.2015 г. Заявките се подават по утвърден образец придружени от документите за допустимост на кандидатите за участие в проекта и декларации към тях.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ