Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.03.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Ихтиман обявява публична покана 9039417 от 05.03.2015г. в АОП на обществена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен автомобилен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" на Община Ихтиман" ведно с приложенията към нея.

Линк към връзката http://dox.bg/files/dw?a=99d7b9fca0

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ