Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.02.2015]

ПОКАНА

Община Ихтиман съвместно с Националната агенция за приходите ще проведат работна среща на 5 март 2015 г. от 11:00 часа в залата на Исторически музей. Срещата е част от кампания за запознаване на данъкоплатците и осигурителите с особеностите при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, както и с важните изменения в данъчното и осигурително законодателство. Ще представлява интерес за счетоводители, самоосигуряващи се лица, в т.ч. земеделски производители, наемодатели и граждани. Присъстващите ще имат възможност да задават въпроси към специалисти от НАП – София област.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТНА СРЕЩА

В ОБЩИНА ИХТИМАН

1. Кампанията за деклариране и плащане на данъци и осигуровки – особености и нови моменти

2. Важни промени в данъчното и осигурително законодателство за 2015 г.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

- Нови моменти за ползване на данъчни облекчения

- Подаване на данъчни декларации с ПИК

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Промени в Закона за данък върху добавената стойност

Промени в Закона за местните данъци и такси

- Нов ред за деклариране на недвижими имоти и превозни средства

Промени в осигурителното законодателство

3. Особености на данъчното облагане и осигуряване на самоосигуряващите се лица – упражняващи свободни професии, земеделските производители, лицата упражняващи медицински практики, облагане на наемодателите.

Предстоящи промени в регистрацията, данъчното облагане и осигуряване на земеделските производители и стопани.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ