Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[04.02.2015]

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИТЕ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2015 Г.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) и Община Ихтиман Ви канят на информационна среща на тема „Представяне на индикативните годишни работни програми за 2015 г.“. Поканени за участие са представители на администрацията, бизнеса, неправителствения сектор, както и всички заинтересовани от темата.

Срещата ще се състои на 13.02.2015 г. от 10.15 ч. (регистрация от 10.00 часа) в сградата на читалище „Слънце“, ул. "Цар Освободител" 96 .

Участниците ще бъдат запознати с индикативните годишни работни програми по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). По време на срещата ще бъдат представени Споразумението за партньорство на Р България с Европейската комисия и предстоящи инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България.

Моля за потвърждение на участие в информационната среща до 11.02.2015 г. на тел. 02/85 11 286, 0879 291 120 или на ел. адрес: oic.sofia@gmail.com.

Приложение: програма на събитието.

С УВАЖЕНИЕ,

ЕЛЗА ГРИГОРОВА

УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ – СОФИЯ

ПРОГРАМА

ТЕМА: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИТЕ ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2015 Г., ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ /ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020/

ДАТА: 13 ФЕВРУАРИ 2015 г.

МЯСТО: ЧИТАЛИЩЕ „СЛЪНЦЕ“ , УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 96, ГР. ИХТИМАН

10.00 – 11.00 Провеждане на изнесена приемна на ОИЦ София-град и София-област в СОУ „Христо Ботев“

11.00 – 11.15 Регистрация и кафе за „Добре дошли“

11.15 – 11.20 Откриване

11.20 – 11.40 Представяне на Споразумението за партньорство и предстоящи инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България

Представител на ОИЦ – София

11.40 – 12.00 Представяне на индикативните годишни работни програми (ИГРП) по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ за 2015 г., финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)

Представител на ОИЦ – София

12.00 – 12.15 Въпроси и отговори

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ