Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.02.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 101е, ал.4 ЗОП община Ихтиман публикува договор с избрания изпълнител вследствие проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Зимно поддържане и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман през 2015г.”

Връзка за достъп:http://dox.bg/files/dw?a=2257eab796

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ