Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[02.02.2015]

РАЗЯСНИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Община Ихтиман организира информационна среща за желаещи да кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По програмата могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж, пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта (апартамента), които са създали Сдружение на собствениците. Осигурява се 100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради.

„Това е една добра възможност. Надявам се, че вие като собственици ще можете да се организирате” – каза Калоян Илиев, кмет на Община Ихтиман. Той представи двамата експерти от „Общинска собственост” и „Техническа служба”, които ще бъдат в помощ на гражданите във връзка с Националната програма за енергийна ефективност. Вече утвърдените от правителството документи за създаване на сдруженията и за кандидатстване по програмата, както и методическите указания за подготовката на заявленията за кандидатстване бяха разяснени на срещата от инж. Тони Кацаров, зам.-кмет на общината. „Единственият ваш ангажимент е създаването на Сдружение, което да бъде регистрирано като юридическо лице. Следващите стъпки предприема общината – отговаря за избора на изпълнител по реда на Закона за обществени поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяването й” – каза той. Народният представител д-р Беков, който също присъстваше в залата, посочи, че целта на програмата е да се постигне намаляване на енергопотреблението за домакинствата 40 %. Продължителността на програмата е две години (2015- 2016) или до изчерпване на финансовия ресурс.

„Малкият град има по-голям шанс, тъй като съседите се познават. Мисля, че колкото по-бързо се организираме, толкова по-добри резултати ще постигнем. Всичко е във ваши ръце. Съдействието от наша страна го имате!” – каза в заключение г-н Калоян Илиев.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ