Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.01.2015]

СЪОБЩЕНИЕ

гр. Ихтиман, 29.01.2015 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет – Ихтиман, което ще се проведе на 13.02.2015 г., ще бъде допълнена Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г. със следните общински имоти:

1/ поземлен имот № 250002 в землището на с. Вакарел;

2/ поземлен имот № 43 в кв. 28 по плана на с. Черньово.

Документите за заседанието са достъпни в секция "Преписки" на рубрика "Общински съвет" в интернет портала на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ