Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.01.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление

гр.Ихтиман, 26.01.2015 год.

на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, вр. с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ежедневно обедно хранене на ученици от 1 до 5 Клас, включени в целодневна организация на учебния процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ихтиман” от ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман

Връзка за достъп:

https://www.sendspace.com/file/v00ct8

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ