Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.01.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

гр.Ихтиман, 15.01.2015 г.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки с предмет:

„Ежедневно обедно хранене на ученици от 1 до 5 Клас, включени в целодневна организация на учебния процес в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Ихтиман”

Връзка за достъп до документацията за участие:

http://dox.bg/files/dw?a=d9009c1d15

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ