Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.01.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ

На основание чл.16, ал.4 и ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската техника, публикуван в ДВ бр.74 от 13.09.2005г.и чл.6 от Наредба № 20, ал. 2 на Министерството на земеделието и горите / ДВ бр.52 от 2003г./, уведомяваме всички собственици на земеделска, горска и земекопна техника за техническите прегледи, които ще бъде извършен както следва:

на 20.01.2015 г. от 09:00 до 16:00 в двора на ПГ „В. Левски”

на 21.01.2015 г. от 09:00 до 12:00 пред кметство – Вакарел

на 21.01.2015 г. от 12:30 до 14:00 пред кметство – Живково

на 21.01.2015 г. от 14:30 до 16:00 пред кметство – Веринско

На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Ихтиман. На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ