Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.01.2015]

ОБЯВЛЕНИЕ

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

Община Ихтиман обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Ихтиман през 2015 г."

Връзка за достъп до документацията за участие:

копирай линк http://dox.bg/files/dw?a=482a2f6d57

копирай линк http://dox.bg/files/dw?a=595c3ecdae

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ