Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.12.2014]

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ИХТИМАН

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ИХТИМАН УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАЩИ ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2014 г.-2015 г., ЧРЕЗ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” АД, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Е УВЕЛИЧЕН РАЗМЕРА НА ЦЕЛЕВАТА ПОМОЩ.

РАЗЛИКАТА В СУМАТА ЗА М. НОЕМВРИ И М. ДЕКЕМВРИ 2014 г. ОТ 12,96 лв. ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА НА ПРАВОИМАЩОТО ЛИЦЕ ЧРЕЗ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” АД ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДЕКЛАРИРАНОТО ЖЕЛАНИЕ НА ЛИЦЕТО.

ЖЕЛАТЕЛНО Е ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА ДА ПОЛУЧАТ ПАРИТЕ СИ ПРЕДИ ПОЩИТЕ ДА ПРИКЛЮЧАТ ИЗПЛАЩАНЕТО ИМ ЗА ТЕКУЩАТА 2014 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ