Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.12.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление на основание чл.22б, ал.2, т.10 от ЗОП, вр. с обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Община Ихтиман за сградите, както следва на: общинска администрация в гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" 123 и общинска администрация ТСУ в гр.Ихтиман, ул."Полк.Борис Дрангов" 4 за отоплителен сезон 2014/2015”.

гр.Ихтиман, 16.12.2014 г.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=66997f3d85

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ