Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.12.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление на основание чл.22б, ал.2, т.10 от ЗОП, вр. с обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет: „Спасителна и неотложна корекция на дере в регулацията на с.Мирово с дължина 1200 м, Община Ихтиман”.

гр.Ихтиман, 11.12.2014 г.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=6d249a28f3

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ