Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.12.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

гр.Ихтиман, 10.12.2014 г.

ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман Ихтиман обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОДЗ „Здравец” гр. Ихтиман за календарната 2015 година”.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=748c6b797e

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ