Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.12.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ ГР.ИХТИМАН, 09.12.2014 Г.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”-гр. Ихтиман Ихтиман обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- гр. Ихтиман за календарната 2015 година”.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=4e3c1ce91e

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ