Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[08.12.2014]

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2015 Г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет – Ихтиман, което ще се проведе на 23.12.2014 г., ще бъде допълнена Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2015 г. със следните общински имоти:

1/ имоти №№ 437021, 437023, 541005, 593007, 593008, 593014, 593015, 593016, 593017, 593019, 593020, 593021, 593022, 593023, 593024, 593025, 593026, 593027, 634001 и 642025 в землището на с. Мухово, общ. Ихтиман;

2/ имот № 000812 в землището на с. Черньово, общ. Ихтиман.

Документите за заседанието са достъпни в секция "Преписки" на рубрика "Общински съвет" в интернет портала на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ