Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.12.2014]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТ ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ИХТИМАН

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ИМАТ ИЗДАДЕНИ ЕР НА ТЕЛК С ПОЖИЗНЕН СРОК, ПОЛУЧАВАТ МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ /ТРАНСПОРТНИ/ НА БАЗАТА НА ИЗГОТВЕНА СОЦИАЛНА ОЦЕНКА, КОЯТО Е СЪС СРОК ОТ 5 ГОДИНИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С МАСОВОТО ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗДАДЕНИ СОЦИАЛНИ ОЦЕНКИ НА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Е НЕОБХОДИМО СЪЩИТЕ ДА СЕ ЯВЯТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014 Г. И МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 Г. В ДСП ИХТИМАН ЗА ПОДАВАНЕ НА НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ