Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.11.2014]

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОИЦ - СОФИЯ В ИХТИМАН

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика в България организира трета кампания за 2014 година, под мотото „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“. В рамките на кампанията екипът на ОИЦ София-град и София-област проведе изнесена приемна на 26 ноември 2014 г. в сградата на Община Ихтиман.

Цели на инициативата са популяризиране на постигнатите резултати през 2007-2013 и връзката с новия програмен период и неговите оперативните програми. Целевите групи - широката общественост и представители на средствата за масово осведомяване. Организираната изложба, представяща успешно изпълнени проекти в нашата община, която е изготвена от стажанти на ОИЦ-София, ще остане на първия етаж в сградата на Община Ихтиман минимум една седмица. Интерес към събитието проявиха както служители от общинска администрация, така и представители на образователни институции, местен бизнес и предприемчиви граждани. Представители на младежката организация ”Център за бъдещо развитие” зададоха свои въпроси във връзка с бъдещи техни дейности, които могат да бъдат осъществени с помощта на Европейски оперативни програми. Г-жа Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“ към Областен информационен център – София разговаря с всеки, който прояви интерес към новия програмен период и възможностите за осъществяване на неговите инициативи. Стажантите на ОИЦ-София Марина Йоргова и Боряна Методиева, студентки съответно по специалности „Регионално развитие и политика” и „Управление на проекти”, работят като доброволци към ОИЦ-София. Те раздадоха информационни и рекламни материали, предоставени от ЦИКО и информационния център на Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент в България.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ