Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.11.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ ГР.ИХТИМАН, 18.11.2014 Г.

Община Ихтиман обявява обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за нуждите на Община Ихтиман за сградите, както следва на: общинска администрация в гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" 123 и общинска администрация ТСУ в гр.Ихтиман, ул."Полк.Борис Дрангов" 4 за отоплителен сезон 2014/2015”.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=c691d31815

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ