Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.11.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основани чл.100 "е", ал. 4 от ЗОП Община Ихтиман публикува договори сключени по реда на Глава Осма "а" на ЗОП с избрания изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:"„Организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите от Община Ихтиман”.

Връзка за достъп:http://dox.bg/files/dw?a=975bfc4764

Връзка за достъп:http://dox.bg/files/dw?a=7851f4be05

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ