Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.11.2014]

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - ИХТИМАН ИНФОРМИРА

„ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА МЛАДЕЖИ”

През м. ноември 2014 г. Агенция по заетостта реализира инициатива „Отворени врати за младежи”. Целта на инициативата е информиране на младежите, които не са регистрирани в ДБТ за услугите на бюрото по труда, насочени към младежите, популяризиране на Европейската гаранция за младежта, както и германската програма за професионално обучение „Работата на моя живот”.

Периодът за провеждане за ДБТ гр. Ихтиман ще бъде 24-28.11.2014 год. от 10:00 до 16:00 г. в център „Работа”.

В дните за посещения в ДБТ трудовите посредници ще информират младежите за:

- Целта на инициативата,

- Европейската гаранция за младежта и Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта,

- Организацията на работа в ДБТ и услугите, предоставяни от ДБТ за младежи,

- Възможностите за EURES мрежата, в т. Ч. „ Job of my life”.

Предоставянето на информацията ще се извършва непрекъснато в рамките на дните чрез индивидуални разговори и организирано групово информиране.

ПРОГРАМА „ THE JOB OF MY LIFE” 2014

През 2014 год. български младежи отново ще имат възможност да започнат професионално дуално обучение в ВР Германия като получават финансова помощ за научаване на език, пътуване за интервю, заплащане по време на задължителната тримесечна практика преди самото обучение и заплащане по време на самото обучение.

Кандидатите по програмата трябва да отговарят на следните условия:

- възраст между 19 и 25 години, да живеят в рамките на ЕД, но да не живеят повече от 3 месеца на територията на Германия.

- завършено средно образование, но да нямат завършена магистърска степен,

Кандидатите изпращат кандидатурата си на /CV/ до общата пощенска кутия thejobofmylife2015@az.government.bg и задължително се регистрират на www. thejobofmylife.de.

Интервютата с одобрените младежи ще се провеждат в гр. София в периода 02-04.12.2014 год.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ