Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.11.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

От дейността на комисията за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана ID № 9033849 с предмет : "Организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на служителите на Община Ихтиман" по проект "Подобряване на професионалната квалификация и мотивация на служителите на Община Ихтиман".

Моля изтеглете от следния линк:http://dox.bg/files/dw?a=d59fae2bb4

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ