Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.11.2014]

ПОКАНА

Кампания „Новият програмен период 2014-2020“

Еврофондовете имат съществено значение за развитието на България, особено в ситуацията на финансовата криза от последните няколко години. Затова достъпът до информация за това къде и как може да се кандидатства за европейско финансиране е изключително важен. И тук е ролята на Областния информационен център – София: да осведомява за възможностите за кандидатстване всички потенциални ползватели на европейски средства – това е администрацията, на централно и на местно ниво, това е бизнесът, неправителственият сектор, физическите лица.

Областен информационен център София-град и София-област се утвърди като бърз и адекватен източник, който предоставя актуална и разбираема информация на всички заинтересовани, на всички потенциални бенефициенти на европейски средства по линия на оперативните програми, за двете териториални области, за които Центърът отговаря.

Във връзка с кампания на територията на София-област „Новият програмен период 2014-2020“, представители на ОИЦ ще бъдат в Община Ихтиман, сградата на 1 етаж, на 26 ноември от 13:30 ч. до 14:30 ч. Заповядайте!

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ