Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[28.10.2014]

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

Националният център по обществено здраве и анализи и Регионалните здравни инспекции в страната провеждат НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО. Проучването се провежда в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактории сред населението (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести: сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

В Регионалната здравна инспекция – Софийска област се сформираха изследователски екипи към дирекциите „Медицински дейности“ и „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, които започнаха проучването сред жители на Софийска област.

Проучването включва 130 лица на възраст от 1 до 20 + години, избрани на случаен принцип и разпределени по възрастови групи. Ще бъдат обхванати 10 деца на възраст от 1 до 6 години, 6 деца от 7 до 9 години, 18 на възраст от 10 до 19 години и 96 лица над 20-годишна възраст от общините Ботевград, Ихтиман, Самоков, Пирдоп, Своге, Годеч, Елин Пелин, Костенец и Сливница.

Всички лица ще бъдат анкетирани чрез въпросници за основните рискови фактори тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност и нездравословно хранене /данните за хранене ще се събират за два непоследователни дни с минимум 14 дни между анкетите/. В анкетата ще се включат избраните лица, след задължително попълване на „Декларация за информирано съгласие”, като за децата до 10 г. декларацията ще се подписва от техните родители. За нуждите на проучването, на лицата, включени в него, ще бъдат направени измервания на ръст и тегло, а на възрастовите групи над 10 години ще бъде измерено и артериалното кръвно налягане. Информацията, която екипите по места събират чрез това национално проучване, е поверителна. Данните за всеки участник, получени по време на проучването, ще се съхраняват под номер, без да е известно името му. Анкетирането на децата следва да приключи до 15 ноември 2014 г., а на лицата над 20 г. - до 15 декември 2014 г.

РЗИ – Софийска област благодари на кметовете на общини, на Регионалния инспекторат по образование, директора на РЗОК - София област, на директорите и медицинските специалисти от детските и учебни заведения и на общопрактикуващите лекари в областта за оказваната помощ при организацията за провеждане на проучването на територията на Софийска област.

Дирекция "Медицински дейности" при РЗИ-Софийска област

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ