Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[22.10.2014]

ДО 31 ОКТОМВРИ СЕ ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИИ И СЕ ВНАСЯ АВАНСОВИЯ ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА

До 31 октомври се декларира дължимият авансов данък за доходите на физическите лица получени през второто тримесечие на годината.

Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските производители и лицата упражняващи свободни професии. Авансов данък се дължи и от наемодателите, отдаващи имоти под наем на физически лица.

За целта лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО. Образеца на декларацията ще намерите в сайта на НАП – www.nap.bg

Регистрираните земеделски производители, следва да декларират дължимия авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от получени субсидии през периода.

Декларация се подава и от предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи на физически лица през третото тримесечие, извън тези по трудов договор.

Декларираният авансов данък върху доходите получени през третото тримесечие се внася в срок до 31 октомври.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ