Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.10.2014]

НАПОМНИТЕЛНО ПИСМО ЗА ТРИХИНЕЛОЗА

Във връзка с откриването на ловния сезон за глигани и настъпване на есенно-зимния период за клане на домашни свине, ви напомняме, че консумацията на месо и месни продукти от същите, непреминали през ветеринарно-санитарен контрол крие сериозен риск за заболяване от трихинелоза. Нарушенията на закона за лова, разширяването на частния сектор в селското стопанство и търговията усложняват провеждането на ефективен ветеринарен контрол върху добива, продажбата и консумацията на свинско месо и продукти от него, също водят до риск за заболяване от трихинелоза.

Заболяването може да протече с тежки усложнения, дори има случаи, завършили с летален /смъртен/ изход.

Във връзка с предотвратяване на заболяването на хората от трихинелоза е необходимо:

1. Всички членове на ловни дружинки да бъдат запознати и задължени да спазват нормативните документи за борба с трихинелозата. Месото на убитите диви прасета подлежи на задължителна трихинелоскопия.

2. Месото на закланите домашни прасета да бъде предоставено на специализираните органи по места за трихинелоскопия.

3. Абсолютно се забранява консумацията, продажбата и преработването на непроверено и нетрихинелоскопирано месо от диви и домашни свине.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ