Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[29.09.2014]

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ЗЕМЕКОПНА ТЕХНИКА

На основание чл.16, ал.4 и ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската техника, публикуван в ДВ бр.74 от 13.09.2005 г.и чл.6 от Наредба № 20, ал. 2 на Министерството на земеделието и горите / ДВ бр.52 от 2003 г./, уведомяваме всички собственици на земеделска, горска и земекопна техника за техническите прегледи, които ще бъдат извършени както следва:

на 08.10.2014 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. в двора на ПГСС

на 08.10.2014 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч. в стопанския двор на ЗК – с. Борика

На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези чиято техника домува или работи на територията на община Ихтиман.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно Закона за регистрация на земеделската и горската техника.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ