Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.09.2014]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 001

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВАСИЛКА БОРИСОВА РАДЕВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ВЕРА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА МИТКОВА

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ТРЕНИНА

ИВАН ПЕТРОВ ВЪРТИЙСКИ

ИВАНКА НИКОЛОВА РАНЕВА

КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ВУЧЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

СЪБИН РАДОСЛАВОВ БОЖИЛОВ

ТАТЯНА СТОЯНОВА КИРИЛОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАЙЛОВА САНДЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 002

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ДЕРМЕНДЖИЙСКИ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ИРИНА КИРИЛОВА ТОШЕВА

КИРИЛ ДИМИТРОВ КЪРДЖАЛИЙСКИ

МИРОЛЮБКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

НЕЛИ ПЕТРОВА ДЖОРОВА

СТАНКО ДЕЛЧОВ ВУЧЕВ

ТОДОРКА ИВАНОВА ВУЧЕВА

ЦВЕТАНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА

ЯНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 003

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛИЧАНСКА

ВЕНЕТКА СТОЯНОВА МИТЕВА

ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИТЕВ

ЖИВКО СПАСОВ КОБИЛАРОВ

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КЛИСАРСКА

ОЛЕГ ИВАНОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО СТЕФАНОВ КЛИСАРСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 004

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БОЖИДАРКА ТРОЯНОВА ПАВЛОВА

ГЕОРГИ АСЕНОВ БЕЛЧИНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ ИЛОВ

ОЛЕГ ГРИГОРОВ ПОПОВ

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 005

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АННА ПЕТРОВА ВЛАДОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ

ВЕРКА ЗАПРЯНОВА ШКОДРОВА

ГАЛИНА ПЕТРОВА КОЛЧЕВА

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЛАДОВ

ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА КРУШАРСКА

ЗЛАТИМИРА ЕЛЕОНОРОВА АСЕНОВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

КИРИЛ БОГДАНОВ ВЕЛКОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КРУШАРСКИ

ЛЮБЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА КАЙМАКЧИЙСКА

МАРИЯ ТОМОВА РУСИНОВА

МЕТОДИ СВЕТОЗАРОВ СТОЙЧЕВ

МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

МИРЧО ЛЮБЧОВ КОЛЧЕВ

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СЪБЕВ

СВЕТЛА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

ТАТЯНА КИРОВА ВЕЛКОВА

ЦВЕТАН ВЪЛКОВ РУСИНОВ

ЦВЕТЕЛИНА БОЙЧОВА БОНЕВА

ЮЛИЯН ТОМОВ ТОМОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 006

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АДРИАНА ХРИСТОВА ВЛАДОВА

АНКА ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА

АТАНАС СТОЯНОВ КУСЕРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГОВЕДАРОВ

ДЕНИЦА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЗА ИВАНОВА НЕДКОВА

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА

ИВАН ДИМИТРОВ ЧАЛЪКОВ

МИТКО АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИСТИЛИЯНОВ

РОСИЦА БОГОМИЛОВА БАТАШКА

РОСИЦА ПЕТРОВА СТОЙНОВА

СТЕФАН ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЙСКИ

СТОЯН АТАНАСОВ КУСЕРОВ

СТОЯН ТОДОРОВ ГЕНОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КУСЕРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 007

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ГЪРКОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ

ВЕНЦИСЛАВ БОЙКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ПОПОВ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ЕМИЛ НЕДКОВ ПЕТРОВ

ИВАНА НЕНОВА КАШМЕРОВА

ИВАНКА ЛЮБОМИРОВА ЛАЗАРОВА

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ЦЕРОВСКА

МАГДАЛИНА ХРИСТОВА ПОПОВА

МАРИАНА ЛЮБЧОВА ЧАМУРЛИЙСКА

МАРТИНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА

МИЛЕНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-БАРБИЕ

ОЛГА СТЕФАНОВА СТОИМЕНОВА

СТЕФАН СТОЯНОВ ЦЕРОВСКИ

СТОЯН СТЕФАНОВ ЦЕРОВСКИ

ТРЕНДАФИЛКА НЕНКОВА РАЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 008

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ БИЧЕВ

ГАЛЯ ИЛИЕВА ИВАНЧЕВА

ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ТОШЕВА

ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА ДЕРМЕНДЖИЙСКА

ЗЛАТАН НИКОЛОВ СТАМОВ

ЛЮДМИЛА БОРИСЛАВОВА ЯНИНСКА

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БИЧЕВА

СЛАВКА ПЕТРОВА СТАМОВА

ХРИСТО БОРИСЛАВОВ БИЧЕВ

ЧАВДАР БОГДАНОВ СТАМЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 009

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МИТКОВ

САШО ЙОСИФОВ СТОЯНОВ

СПАС ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

СТЕФАНКА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 010

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

РУМЯНА ИВАНОВА КАШМЕРОВА

ЦЕЦКА ВАСКОВА ИЛИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 011

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БИСЕР РОЗИН НИКОЛОВ

ЯНКО ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 012

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БИСЕР ИВОВ СИМЕОНОВ

БОЙКО АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ

ЖИВКО ИВАНОВ МЕТОДИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 013

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИВЕТА ПЛАМЕНОВА БОНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 014

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛБЕНА НИКОЛОВА МИТКОВА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЙСКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 015

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИЛИЯНА КИРИЛОВА ИВАНЧЕВА

ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ХРИСТОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 016

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГАЛЬОВ

РУМЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 019

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

РЕНИ ГЕОРГИЕВА ГУРЕВА

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА АЛАДЖОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 020

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ЯНА-БЮКЕ АЛТАН КАЙКЪЛАР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 021

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ПЕТРИЯ ИЛИЕВА МИТЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 022

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АТАНАС СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 024

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТРАХИЛ КОЛЕВ АНТОНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 025

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕСКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 026

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

ИВАН АНГЕЛИНОВ ПОПОВ

НУРТЕН ДЖАФЕР КОВАЧЕВА

ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА СТАМЕНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители за

Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА Община ИХТИМАН

секция № 028

адрес на избирателна секция: ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на избирателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЯН СТОЙНОВ МИТЕВ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ