Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.09.2014]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за Народно събрание насрочени на 5 октомври 2014 г. на основание чл.44, ал.1, т.4, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 20.00 ч. на 4.10.2014 г. до 20.00 ч. на 5.10.2014 г.

2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред на 5.10.2014 г.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението в община Ихтиман.

Старши експерт „ИД” при Община Ихтиман да извърши необходимото за запознаването на фирмите и гражданите със съдържанието на заповедта.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янински –Секретар Община Ихтиман, Началника на РПУ-Ихтиман, кметовете на населените места и кметски наместници в общината.

КАЛОЯН ИЛИЕВ /п/

Кмет

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ