Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.09.2014]

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Бюро по труда” информира работодателите че, във връзка с повишаване на качеството на предоставяните посреднически услуги и разширяване на каналите за достъп на електронната страница на Агенция по заетостта е реализиран интерфейс за on-line подаване на заявка за свободни работни места от работодател.

Линк за достъп: http://www.az.government.bg/bg/prl/srm/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ