Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.09.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради на територията на община Ихтиман”, включващ: - ремонт на покрив на общинско горско предприятие гр.Ихтиман; - ремонт на покрив на читалище в с.Пауново, община Ихтиман; - ремонт на покрив на кметство на с.Веринско, община Ихтиман”.

гр.Ихтиман, 11.09.2014 год.

Връзка за достъп:

http://dox.bg/files/dw?a=7d18f3ad25

http://dox.bg/files/dw?a=4cb399c376

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ