Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.09.2014]

ОБЯВЛЕНИЕ

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт на покриви на общински сгради на територията на община Ихтиман”, включващ: - ремонт на покрив на общинско горско предприятие гр.Ихтиман; - ремонт на покрив на читалище в с.Пауново, община Ихтиман; - ремонт на покрив на кметство на с.Веринско, община Ихтиман”.

гр.Ихтиман, 03.09.2014 год.

Връзка за достъп:

https://www.sendspace.com/file/igkrlr

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ