Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.08.2014]

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.08.2014г. в 17.00 ч. при кмета на община Ихтиман ще се проведе консултативна среща за съставите на СИК за произвеждане изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. с представителите на парламентарно представените партии и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

При провеждане на консултациите, партиите и коалициите от партии следва да представят:

- копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.;

- пълномощно от лицето/ата, представляващо/щи партията или коалицията, когато в консултациите участва/т упълномощено/и лице/а.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ