Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.08.2014]

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

З А П О В Е Д

№ 921 от 06.08.2014 г.

гр. Ихтиман

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание насрочени за 5 октомври 2014 г. на основание чл.44, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл8, ал. 2 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М:

Избирателни секции на територията на Община Ихтиман както следва:

Секция № 26 20 00 001 гр. Ихтиман / Клуб І-ви квартал

Секция № 26 20 00 002 гр. Ихтиман / ОУ „Димитър Милчев”

Секция № 26 20 00 003 гр. Ихтиман / СОУ „Хр. Ботев”- класна стая І-ви етаж

Секция № 26 20 00 004 гр. Ихтиман / СОУ „Хр. Ботев”- класна стая І-ви етаж

Секция № 26 20 00 005 гр. Ихтиман / кв. „Клисарци”- клуб „Пенсионер”

Секция № 26 20 00 006 гр. Ихтиман / ОУ „Димчо Дебелянов”

Секция № 26 20 00 007 гр. Ихтиман / ОУ „Димчо Дебелянов”

Секция № 26 20 00 008 гр. Ихтиман / ОУ „Димитър Милчев”

Секция № 26 20 00 009 гр. Ихтиман / Клуб ІV-ти квартал

Секция № 26 20 00 010 гр. Ихтиман / Общинска болница

Секция № 26 20 00 011 гр. Ихтиман / ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Секция № 26 20 00 012 гр. Ихтиман / ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”

Секция № 26 20 00 013 с. Мирово / Училището

Секция № 26 20 00 014 с. Стамболово / Кметството

Секция № 26 20 00 015 с. Черньово / Кметството

Секция № 26 20 00 016 с. Полянци / Училището

Секция № 26 20 00 017 с. Венковец / Кметството

Секция № 26 20 00 018 с. Боерица / Кметството

Секция № 26 20 00 019 с. Живково / Читалището - фоайето

Секция № 26 20 00 020 с. Веринско / Клуб „Пенсионер”

Секция № 26 20 00 021 с. Борика / Кметството

Секция № 26 20 00 022 с. Пауново / Училището

Секция № 26 20 00 023 с. Костадинкино / Кметството

Секция № 26 20 00 024 с. Вакарел / Пощата

Секция № 26 20 00 025 с. Вакарел / Читалището

Секция № 26 20 00 026 с. Вакарел / Училището

Секция № 26 20 00 027 с. Бузяковци / Кметството

Секция № 26 20 00 028 с. Белица – Средищна / Клуб „Пенсионер”

Секция № 26 20 00 029 с. Мухово / Клуб

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на Районната избирателна комисия , ГД „ГРАО” и избирателите в общината чрез местните медии.

КАЛОЯН ИЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ