Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.08.2014]

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

З А П О В Е Д

№.967 от 13.08.2014 г.

гр. Ихтиман

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание насрочени за 5 октомври 2014 г. на основание чл.44, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.41, ал.3 от ИК

О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на избирателните списъци, както следва:

За град Ихтиман:

І-ва секция - Клуб І-ви квартал

ІІ-ра секция - Централна хлебарница

ІІІ-та секция - фоайе на СОУ „Хр.Ботев” І-ви етаж

ІV-та секция - фоайе на СОУ „Хр.Ботев” І-ви етаж

V-та секция - клуб ІІІ квартал „Клисарци”

VІ-та секция - ресторант „Кочиово”, ж.к.”Стипон”

VІІ-ма секция - ресторант „Елит”

VІІІ-ма секция - фризьорски салон

ІХ-та секция - клуб ІV-ти квартал

Х-та секция - Болницата - приемна

ХІ-та секция - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

ХІІ-та секция - ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”

За кметствата:

Белица - магазин РПК

Бузяковци - кметството

Вакарел - 24-та – пощата

- 25-та – читалището

- 26-та – училището

Костадинкино - кметството

Пауново - магазин РПК

Борика - кметството

Веринско - клуб пенсионер

Живково - читалището

Боерица - магазин РПК

Венковец - кметството

Полянци - магазин РПК

Черньово - кметството

Стамболово - кметството

Мирово - кметството

Мухово - магазин РПК

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на избирателите в града и кметствата чрез местните медии, а копие от същата да бъде предадена на РИК и ГД „ГРАО” за сведение, кметовете и кметските наместници в общината за сведение и изпълнение.

КАЛОЯН ИЛИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ