Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Постоянни комисии - Спорт


 

БОРИС НИКОЛАЕВ АРГИРОВ

Председател
Дата на раждане
15.03.1969 г.
Сем. положение
разведен
Образование
средно
Месторабота
безработен
Тел.088 6008672
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg

МК"Евророма-ДПС”

ИВАН БОРИСЛАВОВ ВУКОВ


Дата на раждане
11.02.1960г.
семейно положение
женен
образование
Висше -учител по физиска  и математика
месторабота
ЧСОУ по изкуства и чужди езици"Артис"гр.София
тел.0889747005
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа  портия

СВЕТОСЛАВ  ХРИСТОВ  ПАШУНОВ


Дата на раждане
24.04.1982 г.
семейно положение
неженен
образование
висше -бакалавър
месторабота:

"Черни рид" ЕООД
тел.0885840435
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

ПП "ГЕРБ"

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ РУДАКОВ


Дата на раждане
19.03.1965 г.
Сем. положение
женен
Образование
средно спец.
Месторабота
ЕТ"Даниела-Любомир Рудаков"
Тел.0894624507
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg


ПП"ГЕРБ"

ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ


Дата на раждане
19.04.1993г.
сеймейно положение
неженен
образовение
средно спец.
Месторабота

ALC"България"ЕООД
Тел.0895109518
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

ПК"Евророма - ДПС"