Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Постоянни комисии - КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО


СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ  ПАШУНОВ

Председател


Дата на раждане
24.04.1982г.
сеймейно положение
неженен
образовение
Висше бакалавър
Месторабота

"Черни рид"ЕООД
Тел.0885840435
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"

ДАНИЕЛ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ


Дата на раждане
08.01.1985 г.
семейно положение
неженен
Образование
висше - бакалавър ,Горско стопанство
Месторабота
ЛРД"Сокол" Ихтиман
тел.:0876369084
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия

ТОДОР БЛАГОВЕСТОВ АНДРЕЕВ
Дата на раждане
22.01.1960 г.
Сем. положение
женен
Образование:
средно специално"Строителство и архитектура"
висше-икономическо"Икономика и организация на труда"
Месторабота
ЕТ ”Надежда-91”
Тел.088 8877891
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg

"Съюз на десните сили за Ихтиман "

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ РУДАКОВ


Дата на раждане
19.03.1965г.
семейно положение
женен
образование
средно спец.
месторабота
ЕТ"Даниела-Любомир Рудаков"
тел.0894624507
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА


Дата на раждане
06.01.1983 г.
Сем. положение
омъжена
Образование
висше - инж.технолог
Месторабота
"Алмагест"АД

Тел.0898759085
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg


ПП"ГЕРБ"

 

ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ


Дата на раждане
19.04.1993г.
семейно положение
неженен
образование
средно спец.
месторабота
ALC"България"ЕООД
тел.0895109518
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

МК"Евророма- ДПС"

БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ЧАДАРОВ


Дата на раждане
13.03.1964 г.
семейно положение
женен
образование
полувисше
месторабота

"ЕЛВЕ"ЕООД-София
тел.0888648905
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

КП"Народен съюз"