Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Постоянни комисии - Образование


ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА

Председател
Дата на раждане
30.10.1963 г.
Сем. положение
омъжена
Образование
висше,магистър ,Българска филология
Месторабота
СОУ"Христо Ботев"-Ихтиман
Тел.0893615050
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"

 

д-р ДИМИТЪР СТАНЕВ ЯНКОВ


Дата на раждане
08.03.1971 г.
семейно положение
неженен
образование
висше -медицина
"МБАЛ-Ихтиман"
тел.0888680724
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"

СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ  ПАШУНОВ


Дата на раждане
24.04.1982
семейно положение
неженен
образование
висше-бакалавър
месторабота
"Черни рид"ЕООД
тел.0885840435
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"

МАРГАРИТА  ИВАНОВА ПЕТКОВА


Дата на раждане
06.02.1964 г.
Сем. положение
омъжена
Образование
висше-магистър
Месторабота
ТА"Гея Турс" ЕООД
Тел.0886399347
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg

 

"Българска  социалистическа партия"

ИВАН  БОРИСЛАВОВ ВУКОВ


Дата на раждане
11.02.1960г.
сеймейно положение
женен
образовение
Висше -учител по физика и математика 
Месторабота

ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис"-София
Тел.0889747005
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

"Българска  социалистическа  партия "

БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ЧАДАРОВ


Дата на раждане
13.03.1964 г.
Сем. положение
женен
Образование
полувисше
Месторабота
"ЕЛВЕ"ЕООД -София
Тел.0888648905
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg

КП"Народен съюз"

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
Дата на раждане :
06.01.1983г.
Семейно положение:
неомъжена
Образование :
бакалавър-инж.технолог ароматно-вкусови продукти
магистър -Управление на човешки ресурси
Месторабота:
"Алмагест"АД гара Веринско
тел.:0898759085
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg
ПП ГЕРБ