Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Постоянни комисии - Общинска собственост


ИВАН  ХРИСТОВ МИЛЧЕВ 

Председател


Дата на раждане
06.12.1966г.
семейно положение
женен
образование
Висше-
месторабота
"Еледжик 99"ЕАД-Ихтиман
тел.0888373627
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg
 

"Съюз надесните сили за Ихтиман"

 

ТОДОР БЛАГОВЕСТОВ АНДРЕЕВ
Дата на раждане
22.01.1960 г.
Сем. положение
женен
Образование:
средно специално"Строителство и архитектура"
висше-икономическо"Икономика и организация на труда"
Месторабота
ЕТ ”Надежда-91”
Тел.088 8877891
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg


"Съюз на десните  сили  за Ихтиман"

 

БОРИС НИКОЛАЕВ АРГИРОВ
Дата на раждане
15.03.1969 г.
Сем. положение
разведен
Образование
средно
Месторабота
безработен
Тел.088 6008672
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg

МК" Евророма- ДПС”

СТЕФАН  АНГЕЛОВ ПАТЪРОВ


Дата на раждане
21.09.1964г.
семейно положение
женен
образование
Висше
месторабота
ОД"Земеделие "Софийска област"
тел.0888409860
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

КП"Народен съюз"

 

СВЕТЛАНА  ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
дата на раждане
28.12.1972г.
семейно положение
омъжена
образование
Висше-магистър "Публични финанси"
месторабота
Д"БТ"-Ихтиман - директор
тел.0882825160
e_mail:

obs_ihtiman@abv.bg

 ПП "ГЕРБ"

ИЛИЯНА  АНГЕЛОВА КАЛКОВСКА


Дата на раждане
06.03.1974 г.
семейно положение
омъжена
образование
висше
ЕТ"ДИК-Илияна Калковска"
тел.0887258617
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

ПП ГЕРБ

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ РУДАКОВ
Дата на раждане :
19.03.1965г.
Семейно положение:
женен
Образование :
средно специално
Месторабота:
ЕТ"Даниела-Любомир Рудаков"
тел.:0894624507
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg


ПП ГЕРБ