Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Постоянни комисии - икономическа комисия


 

 

 ТОДОР БЛАГОВЕСТОВ АНДРЕЕВ

Председател
Дата на раждане
22.01.1960 г.
Сем. положение
женен
Образование:
средно специално"Строителство и архитектура"
висше-икономическо"Икономика и организация на труда"
Месторабота
ЕТ ”Надежда-91”
Телефони
088 8877891
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg


"Съюз на десните  сили  за Ихтиман"

   СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА 
Дата на раждане
28.12.1973г.
семейно положение
омъжена
образование
Висше -магистър "Публични финанси"
месторабота
Д."БТ"ІИхтиман - директор
тел.0882825160
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"
  ИЛИЯНА  АНГЕЛОВА КАЛКОВСКА 
Дата на раждане
06.03.1974
семейно положение
омъжена
образование
Висше
месторабота
ЕТ"ДИК- Илияна Калковска "
тел.0887258617
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"
   ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА ПЕЛТЕКОВА
Дата на раждане
30.10.1963г.
семейно положение
омъжена
образование
Висше-магистър -Българска филология
месторабота
СОУ "Христо Ботев"-Ихтиман
тел.0893615050
e-mail: obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"
   БОРИС НИКОЛАЕВ АРГИРОВ
Дата на раждане
15.03.1969 г.
Сем. положение
разведен
Образование
средно
Месторабота
безработен
Телефони
088 6008672
e-mail
obs_ihtiman@abv.bg

 МК"Евророма- ДПС”
   ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
Дата на раждане :
06.01.1983г.
Семейно положение:
неомъжена
Образование :
бакалавър-инж.технолог ароматно-вкусови продукти
магистър -Управление на човешки ресурси
Месторабота:
"Алмагест"АД гара Веринско
тел.:0898759085
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg
ПП ГЕРБ
 

 ИВАН ХРИСТОВ МИЛЧЕВ
Дата на раждане
06.12.1966 г.
семейно положение
женен
образование
висше

месторабота "Еледжик 99"ЕАД-Ихтиман
тел. 0888373627
e-mail:

obs_ihtiman@abv.bg

"Съюз на десните сили  за Ихтиман"