Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура 02

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2015-0002
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Процедура на договаряне без обявление
Описание Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Обществената поръчка е с предмет: Упражняване на авторски надзор в рамките на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт/рехабилитация на обект „Пътища в Община Ихтиман”2)Общински път 82252 от гара Ихтиман –с.Черньово-с.Полянци-разклон път III-822-с дължина 8.2 км.
Дата на публикуване в профила на купувача 27.03.2015
Идентификационен номер на възложителя 02

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Покана  3.06.2015 
2. Писмо до АОП  3.06.2015 
3. Доклад  3.06.2015 
4. Протокол  3.06.2015 
5. Решение в АОП  3.06.2015 
6. Договор  3.06.2015 
7. Решение  3.06.2015